Unes sedes molt delicades

Sedes com el twell, crepe georgette, vellut i crep de xina.