Un aparador Sílvia Colomina

Tot esperant que arribi definitivament el bon temps la Sílvia ens omple l’aparador de colors.