El daurat és el protagonista.

Amb peces geomètriques, irregulars o més escultòriques el daurat ens ha invait.